نقد و بررسی تخصصی گلهای رنج؛ گزیده اشعار شارل بودلر

گل‌های رنج یا گل‌های بدی مجموعه شعری از شارل بودلر شاعر قرن نوزدهم فرانسه است. این کتاب که مهم‌ترین اثر شاعر نیز محسوب می‌شود در هنگام انتشارش در ۱۸۴۰ سر و صدای زیادی به پا کردو حتی باعث شد تعدادی از شعرها سانسور شود. در این اثر، بودلر به دنبال کشف زیبایی از درون زشتی است و مبانی زیبایی‌شناسی جدیدی را پایه‌ریزی می‌کند.